Skogen  

Under 1979 till 1990 gjordes omfattande dikningsarbeten. C:a 10 km.

Skogsmarken har en medelbonitet på c:a 7,1.

Stormen Gudrun tog c:a 9000 skogskubikmeter. Jag har återplanterat 120000 stycken plantor, mestadels gran. Samtidigt anlades  ett hägn på c:a 2 hektar, där det är planterat Ek och Bok samt Fågelbär.

Fastigheten har en areal på 110 ha, samt har en grön Skogsbruksplan upprättad i November år 2012, av jägmästare Christer Leionhufud. Fastigheten har i dag ett virkesförråd på ca; 8900 m3sk, och har en årlig tillväxt på ca; 400 m3sk.

Bär och svamprika marker. Renè Schlösser plockar mycket kantareller.

Lodjur som visade sig 21/4 2013

 

Skogsarbete

Brånabacken, kommer av Bränna. Svenska bönderna tände eld på skogen för att hindra Danskarna i deras framfart. Där finns också skyttegravar från 1500 talet fram till slutet av 1600 talet.

Minnessten rest efter stormen Gudrun, 8/1 2005


 

Ekorrarna hälsar på ibland.

Kolla gärna in denna film .

Avläggning av skog.

Slutaverkningsskördare i Brånabackarna.

Broaryds Entreprenad  bygger skogsbilväg.

Skogsbilvägarna har fått 1500 ton 035 och 018 grus dom sista fyra åren. 

Färdig väg på samma ställe.

1 Km kraftledningsgata går rakt över skogen.

Plantskog Hösten 2018

Gallringsvirke ifrån skogsmossen.

Lastning av massaved till Värö bruk.