På Hökagården finns Älg, Rådjur, Vildsvin och Lodjur

              Råbocken letar efter geten.
 

                    Vildsvin mitt på dagen.

Älg på åker.

Vakkoja uppe vid Stenspången.

Åtelplats