Krokhuset

Före stormen Gudrun.

Efter stormen Gudrun.

Öppna spisen murad som rörspis 1993 av Axel Andreasen från Burseryd.

Allrum med antika möbler.

Krokhuset är ett torp som många människor har livnärt sig på ifrån 1600 talet fram till 1895. Då stugan flyttades fram till Hökagården som är nuvarande lillstugan .

Detta torp var bebott ifrån 1787 fram till 1910 . 

Backstugan började bebos ifrån 1787 fram till 1860.

Torp Hagalund öster om gärdet, bebott från 1730 fram till 1866.