Intressant historik

Båthuset Båthuset

Hökagården kommer av ordet Hökare, äldre benämning på detaljhandlare (i synnerhet i livsmedel), vilken förestod ett hökeri (hökarbod). Ordet kan eventuellt härledas från fornsvenskans huka; mångla, men är av omtvistat ursprung.

 

Under Hökagården finns tre torp, Vrån, Krokhuset samt Hagalund och två Backstugor, Källåsen och Bjökalenas.

Väster om Kroksjön finns Hällkistan,ca: 5400 år gammal. Vid den tiden bodde det människor vid Båthuset, en stenåldersboplats.

Hålvägen, som är ca. 7-9000 år gammal slingrar sig förbi Vilobänkarna, två stora stenar som man gärna tog en paus vid. Det var en känd mötesplats för människorna som gick mellan Villstad och Burseryd..

Hällkistan är ca; 5400 år gammal, åldersbestämd av Länsantikvarien på Jönköpings Länsmuseum.

Fornnordisk mötesplats

Vilobänkarna består av två stora stenar. Som var en känd mötesplats i Hökagårdens skog. Här passerar Hålvägen, en genomfartsled mellan Småland och Västergötland.

Gården har ett skogsbilsnät på 4 km, samtliga vägar är byggda för lastbil med släp.

Här var boplatsen från stenåldern som härrör från samma tidsålder som Hällkistan.